Liên hệ

Written by AUBE JAPAN

Địa chỉ
117A, Tầng 1, Indochina Plaza Hanoi,
241 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy,Hà Nội


Số điện thoại
+84-4-3224-2954(Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nhật)
Giờ mở cửa
Ngày thường 10:00 ~ 20:00
Cuối tuần & Ngày lễ 9:00 ~ 18:00