Danh sách cửa hàng

■BEAUTY SALON AUBE JAPAN

Giờ mở cửa
・Ngày thường 10:00~20:00
・Cuối tuần & Ngày lễ 9:00~18:00
Địa chỉ:117A, 1F, Indochina Plaza Hà Nội,241 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy,Hà Nội
Số điện thoại:+84-4-3224-2954
(Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nhật)

■BEAUTY SALON AUBE Ciel

Giờ mở cửa
・Ngày thường 10:00~19:00
・Cuối tuần & Ngày lễ 9:00~19:00
・Mỗi thứ Hai 12:00~21:00
Địa chỉ:Tầng 6 Số 4 Liễu Giai
Số điện thoại:+84-90-347-5088
(Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nhật)
Homepage:http://kkd.link/ciel