Danh sách cửa hàng

 

 

■BEAUTY SALON AUBE JAPAN

 

Giờ mở cửa:
・Ngày thường 10:00 – 20:00
・Cuối tuần & Ngày lễ 9:00 – 19:00
・Đóng cửa thứ ba

Địa chỉ:
1F, Indochina Plaza Hà Nội,
241 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy Dist., Hà Nội

Số điện thoại:
024-3224-2954
(Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nhật)


nbsp;

■BEAUTY SALON AUBE Ciel

Giờ mở cửa:
・Ngày thường 10:00 – 20:00
・Cuối tuần & Ngày lễ 9:00 – 19:00
・Đóng cửa thứ ba

Địa chỉ:
6F, TID Center Office Bldg.,
4 Liễu Giai, Ba Đình Dist., Hà Nội

Số điện thoại:
024-3232-1328 (Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nhật)

ttp://kkd.link/ciel