Salon Line-up

■BEAUTY SALON AUBE JAPAN

OPEN
・Weekday 10:00~20:00
・Sat,Sun & Holiday 9:00~18:00
Address:117A, 1F, Indochina Plaza Hà Nội,241 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy,Hà Nội
Phone number:+84-4-3224-2954
(VN/JP/ENG)

■BEAUTY SALON AUBE Ciel

OPEN
・Weekday 10:00~19:00
・Sat,Sun & Holiday 9:00~19:00
・Every Monday 12:00~21:00
Address:Tầng 6 Số 4 Liễu Giai
Phone number:+84-90-347-5088
(VN/JP/ENG)
Homepage:http://kkd.link/ciel